Türkiye Fotoğraf Kolektifi; kâr amacı gütmeyen bağımsız bir fotoğraf kolektifidir.

Geleneksel ve günümüz modern fotoğraf sanatını odağına alır ve farklı disiplinlerle kolektif düşünme ve üretme pratikleri içinde sergi, performans, workshop, konuşma, okuma, dinleme gibi etkinlikler  düzenler. 

Fotoğraf başta olmak üzere, belgesel fotoğraf, görsel sanatlar, mimari, edebiyat, sinema, sanatçı hakları ve doğa bilimi gibi farklı konuların ilgililerini, bilgi ve birikimlerini paylaşmak üzere bir araya getiren ve aracılık eden bir yapısı vardır. Bu nedenle oluşumumuz temas kurma, birlikte üretme motivasyonu ile hareket eder. 

Fotoğraflarla ele alınan konuyu derinlemesine analiz etmek, insanları tüketime değil üretime sevk eden fotoğraf anlayışını benimsemek;  Her türlü şiddet sömürü ve ayrımcılık karşısında durmak, toplumun hassasiyetini yitirmiş olduğu konularda farkındalık yaratmak için farklı şehirlerde ki yaratıcı zihinleri bir araya getirerek fotoğrafa dair tüm konularda ortam kurgulamasını sağlamak.

Kolektifteki fotoğrafçılar, toplumsal bir bilinç yaratarak değişimi tetikleyen konularda etkin bir rol üstleniyor. Özerk bir yapıya sahip kolektif, gösterilmeyen veya üzerinde yeteri kadar konuşulmayan konulara da temsil imkanı sağlıyor. Ayrıca konulara dışarıdan bakmayan tanıklığın da ötesinde müdahil olan fotoğraf, bize sunulmuş doğruları değil doğru kabul edilenleri sorgulamak için yüzleşmeye ve hesaplaşmaya da davet ediyor.

İnsan hayatındaki yaşam koşullarını da göz önüne sermeyi amaçlayan Türkiye Fotoğraf Kolektifi, örgütlü yapılar tarafından temsil edilmeyen fotoğrafçılarımızın içinde bulunduğu sosyo-ekonomik duruma da dikkat çekerek fotoğrafçılığın bir meslek olarak hiç değer bulamaması, öte yandan Türkiye’deki kurumların fotoğraf kullanımı, sunumu ve pazarlanması gibi konularda dünyada ki örneklere nazaran geride kalmasının etkisiyle gönüllü birliktelikler oluşturarak varoluşumuzu güçlendirmeyi ve ülkemizdeki fotoğraf algısının saygınlığının arttırılmasını hedeflemiştir.