İBB Kristal Baret Fotoğraf Yarışması

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SAĞLIK DAİRE BAŞKANLIĞI

İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü
“İş Sağlığı ve Güvenliği Fotoğraf Yarışması Kristal Baret Ödülü”

 

 KONU: İçerisinde insan olan bütün işlerin önemli ve değerli olduğu bilincinden hareketle, kamuoyunda iş sağlığı ve güvenliği teması üzerinden konuya yeni bir boyut kazandırarak, çalışanlarımızın kültür ve sanat dünyasına katkı sunacak bir şekilde tartışılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

AMAÇ: Yarışmayla çalışanların çalışma koşulları, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasaların yaptırımları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki önemi, çalışma hayatındaki çalışanların durumları ve sorunlarının da sanat aracılığıyla toplumumuza aktarılması amaçlanmaktadır.

KATILIM ŞARTLARI

 1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 2. Her katılımcı, İstanbul Büyükşehir Belediye sınırları içinde İBB Birimlerinde çalışan fotoğraf severlerden, fotoğraf makinesi ile çekilmiş en fazla 4 adet sayısal renkli veya monokrom eserle yarışmaya katılabilir.
 3. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda foto grafik müdahalelere müsaade edilir. İstenen ölçülere uymak şartı ile yeni kadrajlama yapılabilir.
 4. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 5. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından ve İstanbul sınırları içinde çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
 6. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Bu konudaki sorumluluk fotoğrafçıya aittir.
 7. İnsanlı veya drone vb. insanız hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone vb. insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir
 8. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 9. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 150-300 DPI çözünürlükte, 8- 12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’den az olmamalı, 5 Mb’yi de geçmemelidir.
 10. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi https://turkiyefotografkolektifi.com/yarismalar/ibb-kristal-baret-fotograf-yarismasi/adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 11. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde şartnamede yer alan Kuratör bilgileri https://turkiyefotografkolektifi.com/yarismalar/ibb-kristal-baret-fotograf-yarismasi/ iletisim adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

 

KULLANIM (TELİF) HAKKI:

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sağlık Daire Başkanlığı katılımcıların ödül ve sergileme alan fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif hakları hakkında herhangi bir sorumluluk üstlenmez. Katılımcı, yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflarının, isminin ve varsa eser adının belirtilmesi koşuluyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi,  yayınlarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim, sanat, katalog, sosyal medya vb etkinliklerde kullanım hakkını ve buna bağlı olarak Fikri ve Sınai Haklar Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince eserlerin çoğaltma, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma ve gerekli diğer haklar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sağlık Daire Başkanlığı ve bağlı tüm İBB Müdürlüklerine izin verdiğini kabul eder. Ödül ve sergileme alan fotoğrafların kullanım hakkı eser sahibi ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğünde olacaktır. Yarışmaya fotoğraf gönderen katılımcılar yukarıda belirtilen koşulları kabul etmiş sayılırlar.

YARIŞMA TAKVİMİ:

 •      Yarışma Başlangıç:                       12.04.2021
 •      Son Katılım Tarihi:                         15.05.2021
 •      Değerlendirme Tarihi :                 02.05.2021
 •      Sonuçların Duyurulması :             04.05.2021

ÖDÜLLER :

 Kristal Baret ve Teşekkür belgesi 

SEÇİCİ KURUL :

 • İBB Sağlık Daire Başkanı Önder Yüksel Eryiğit
 • İBB İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü Özkan Kaan Karadağ
 • Derya Balkan Küratör
 • Cihan Karaca Fotoğraf Sanatçısı
 • Mehmet Aslan Fotoğraf Sanatçısı
 • Osman Maaşoğlu Fotoğraf Sanatçısı
 • Şeref Akçay Fotoğraf Sanatçısı
 • Murat Bakmaz Fotoğraf Sanatçısı

 Seçici kurul en az 3 üye ile toplanır.